Loading...
Mjølner Kompagniet2018-09-22T14:43:05+00:00

ET DANSK ARMA 3 MILSIM COMMUNITY

Vi er et milsim community, forstået på den måde at vores missioner er baseret på realisme, og tager udgangspunkt i den danske Hær.

Vores enhed består af et mekaniseret infanterikompagni, hvilket vil sige at vi som regel anvender PMV’er som vores køretøjer.
Dog vil vores opgavers natur kunne have indflydelse på vores udrustning og materiel, samt den måde vi tilgår løsningen af opgaven.
Vi opererer i et stort opgavespektrum med forskellige former for krigsførelse, og du vil derfor kunne komme udfor både symmetriske og
asymmetriske scenarier.

Vi tilbyder én fast mission om ugen, der vil ligge om torsdagen, samt ekstra aktiviteter i form af træning og
udvikling fra folk, som enten har været eller stadig er ansat i forsvaret! Af vores nye medlemmer forventes der derfor ikke
en militær uddannelse eller ansættelse, selvom det selvfølgelig altid er et plus. Vores dedikerede og erfarne stab vil sørge for,
at du får den nødvendige uddannelse. Som nyt medlem forventer vi, at du kan stille op til mission hver torsdag,
med det forbehold at det virkelige liv naturligvis er det vigtigste.

Bliv en del af Mjølner KMP
MODS

Vi bruger de gængse realisme-mods, såsom Taskforce Radio, Advanced Combat enviroment og RHS,
og vi stræber efter at emulere Hærens udrustning bedst muligt. Med dette menes der, at vi sigter efter at emulere
en moderne dansk mekaniseret infanterienhed. Vores modpack fylder i omegnen af 20 GB, og vi bestræber os på at
den ikke konstant skal opdateres, men at indpasse opdateringer efter påbegyndelse eller afslutninger af udsendelser.
Dog skal der tages forbehold for, at det nogle gange vil være nødvendigt at opdatere den uden for disse tider.

GALLERI